OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Frivilligorganisationer

Ett stort antal frivilliga har erbjudit sin tid och sitt engagemang för att hjälpa flyktingarna som kommer till Sverige. Här kan du läsa mer om hur frivilligorganisationerna arbetar och vilket sätt som passar dig bäst att stödja dessa.
Uppdaterades

Frivilligorganisationer

Det finns många frivilligorganisationer som hjälper till vid ankomstplatser och på boenden i Sverige i dag. Röda KorsetSveriges Stadsmissioner och Rädda barnen är några exempel som organiserar frivilliga och ideella privatpersoner.

Trossamfunden 

Många församlingar kan ge ett långsiktigt stöd till asylsökande med exempelvis språkcaféer, rådgivning, själavårdande samtal, lek för barn, klädinsamlingar, samhällsinformation och ledsagning till sjukvård. Tillfälliga boenden har också öppnats i flera kyrkor. Om du vill hjälpa till kan du kontakta ditt trossamfund.
Lista på trossamfund

Frivilliga försvarsorganisationer

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som kan stötta på olika sätt. Ett exempel är Röda Korset, som bland annat möter flyktingar på järnvägsstationer och i hamnar, lotsar vidare, ger information, delar ut mat och vatten och ställer upp med psykosocialt stöd.

Länkar till de frivilliga försvarsorganisationerna 

Frivilliga resursgrupper

I flera kommuner har frivilliga resursgrupper, FRG, varit aktiverade för att stötta det praktiska arbetet med att ta emot asylsökanden. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas. Ett stort antal frivilliga har förberett olika typer av evakueringsboenden genom att bädda och ställa i ordning, ta hand om gåvor och hjälpa till med mat, tvätt och information. 

Här kan du läsa mer om FRG och hitta din lokala resursgrupp.Taggar för denna sida: