OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Information och material för dig som vill hjälpa till

Här hittar du information och material som kan vara bra att känna till när du stödjer flyktingar på olika sätt.

Webbplatsen informationsverige.se vänder sig till den som är ny i Sverige och vill veta mer om hur det fungerar i det svenska samhället med bostad, sjukvård och utbildning. Informationen finns på flera språk.
Till informationsverige.se

När flyktingar passerar gränsen in till Sverige ska de söka sig till Migrationsverket. Migrationsverket har tagit fram filmer om hur det steg för steg går till när man söker asyl.
Migrationsverkets filmer om asylprocessen
Filmer på åtta språk om asylprocessen

MSB om arbetet med frivilligorganisationer

Hjälplinje för barn

Are you a child or a youth and have recently arrived in Sweden?
Do you have questions on how things work in Sweden? Or do you just need someone to talk to? You can call about anything!

Call 0200–77 88 20 every day between 15–18 (3pm-6pm).
You can speak English, Dari or Arabic. You can be anonymous. The call is free of charge.

Save the Children is a politically and religiously independent organization working with children's rights in Sweden and worldwide.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: