OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Hot mot livsmedel och dricksvatten

Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av maten eller vattnet. Det kan till exempel handla om smitta eller giftiga ämnen.
Uppdaterades
Livsmedelsverket testar livsmedel bland annat för att spåra och stoppa smittad mat. Foto: Melker Dahlstrand.

I dag är kunskapen om många risker i maten stor och det finns regler för att skydda dig som konsument. Till exempel finns det EU-gemensamma gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedel som får finnas kvar i den mat vi köper. Andra risker vet vi mindre om. Livsmedelsverket och andra organisationer, både i Sverige och utomlands, arbetar för att förbättra kunskapen.

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Krav på dricksvattnets kvalitet och andra regler tas fram gemensamt av EU:s medlemsstater. Reglerna gäller för storskalig dricksvattenförsörjning, till exempel kommunalt dricksvatten, och för dricksvatten som används i kommersiell och offentlig verksamhet, till exempel på skolor, sjukhus och livsmedelsföretag.