OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din beredskap för hot mot livsmedel

Det finns i huvudsak två sorters hot som rör livsmedel och dricksvatten. Dels kan smittor spridas och dels kan brist på livsmedel eller vatten uppstå.
Uppdaterades
Livsmedel i sig är inget hot. Däremot kan brist på livsmedel och dricksvatten, eller smitta via mat och vatten vara det. Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Smitta via livsmedel

Det är viktigt att du hanterar livsmedel på rätt sätt. Var alltid uppmärksam på livsmedel och dricksvatten som är missfärgat, luktar eller smakar fel. Smitta kan spridas via mat eller vatten som innehåller bakterier, toxiner, virus, mögelsvampar eller parasiter. De flesta mikroorganismer dör vid upphettning, men inte alla. Man kan alltså bli matförgiftad trots att maten värmebehandlats. Vissa matförgiftningar kan överföras från en smittad person till en annan. En sjuk person ska inte hantera oförpackat livsmedel förrän han eller hon har blivit helt frisk.

Brist på livsmedel

Brist på livsmedel kan uppstå av flera olika orsaker, till exempel transportstörningar, långvariga strömavbrott med mera. Du kan förbereda dig för livsmedelsbrist. Läs mer om livsmedelsberedskap hos Livsmedelsverket 

Smitta via dricksvatten

Kommunen kan utfärda en kokningsrekommendation om det finns misstankar att det kommunala kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk. Det betyder att du ska koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Läs mer om kokning av dricksvatten hos Livsmedelsverket. Vid brist på friskt dricksvatten kan kommunen ställa ut vattentankar. Kontakta din kommun för att få reda på var. På MSB:s webbplats DinSäkerhet.se hittar du mer information om dricksvatten.  

Brist på dricksvatten

Tänk gärna efter hur du skulle klara en plötslig brist på livsmedel och dricksvatten. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör man beräkna minst tre till fem liter per person och dygn. Vid brist eller risk för brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar med nödvatten. Fyll upp vatten i rena dunkar. 

Du som har egen brunn

Du med egen dricksvattenförsörjning har själv ansvar för din dricksvattenförsörjning. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om du vill veta mer om enskild dricksvattenförsörjning.