Kärntekniska olyckor

En stor kärnkraftsolycka kan få allvarliga konsekvenser för både människa och miljö.

I Sverige finns kärnkraftverken Forsmark i Uppsala län, Oskarshamn i Kalmar län och Ringhals i Hallands län. Kärnkraftverket Barsebäck i Skåne stängdes slutligt 2005. Totalt finns ungefär 400 kärnreaktorer i drift i världen. Dessutom finns många ubåtar, ytfartyg och satelliter med kärnreaktorer ombord.

På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid i första hand. Alla kärntekniska anläggningar skyddas extra noga mot olika angrepp och sabotage som skulle kunna leda till en olycka. Man vill också undvika stölder av kärnämnen och kärnavfall.

läs mer