OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Kärntekniska olyckor

En stor kärnkraftsolycka kan få allvarliga konsekvenser för både människa och miljö.
Uppdaterades
Oskarshamns känrkraftverk. Foto: OKG.

På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid först. Alla kärntekniska anläggningar skyddas extra noga mot olika angrepp och sabotage som skulle kunna leda till en olycka. Man vill också undvika stölder av kärnämnen och kärnavfall.

I Sverige finns kärnkraftverken i:

  • Forsmark, Uppsala län
  • Oskarshamn, Kalmar län
  • Ringhals, Hallands län.

Kärnkraftverket Barsebäck i Skåne stängdes slutligt 2005. Totalt finns ungefär 400 kärnreaktorer i drift i världen. Dessutom finns många ubåtar, ytfartyg och satelliter med kärnreaktorer ombord.

Läs mer om kärntekniska olyckor

  • Den som bor eller arbetar nära ett kärnkraftverk, i den så kallade inre beredskapszonen, ska vara förberedd enligt särskilda rutiner.

  • Samhällets beredskap

    Vid en allvarlig kärnkraftsolycka riskerar människor, djur och miljö att utsättas för höga doser av skadlig strålning. Därför arbetar myndigheter med säkerhet. Om olyckan ändå skulle inträffa finns övade planer för att minska skadorna.