OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din beredskap för kärntekniska olyckor

Den som bor eller arbetar nära ett kärnkraftverk, i den så kallade inre beredskapszonen, ska vara förberedd enligt särskilda rutiner.
Uppdaterades
Ringhals kärnkraftverk med båtar i förgrunden. Foto: Annika Örnborg, Vattenfall

Så larmas du om en incident inträffar i Sverige

Vid en störning eller ett haveri i en svensk kärnteknisk anläggning går ett varningslarm från kärnkraftverket ut till alla som bor inom den inre beredskapszonen. Alla hushåll i zonen har en särskild radiomottagare kopplad till RDS-systemet via Sveriges Radio. RDS betyder Radio Data System och används också bland annat i bilradion. Genom RDS kan information sändas ut i en FM-radiokanal.

Varje radiomottagare som finns i husen i den inre beredskapszonen sänder ut en kraftig signal och ett varningsmeddelande läses upp. Systemet består av både inomhus- och utomhuslarm och RDS-mottagarna testas varje kvartal.

Vid ett haverilarm utfärdas även tyfonlarm för att varna allmänheten i kärnkraftverkets närhet. Polisen har högtalarförsedda bilar och helikoptrar som kan komplettera informationen till dem som bor inom ett riskområde. Vid en allvarlig händelse kommer en beredskapsorganisation igång som leds av länsstyrelsen. Beredskapsorganisationen arbetar enligt en särskild och övad larmplan.

Om larmet går i närheten av dig

  • Gå in du har bättre skydd inne än ute.
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation. Då kommer inte förorenad luft in.
  • Lyssna på din lokala Sveriges Radio P4-kanal. Där får du höra vad som hänt och vad du bör göra.
  • Hjälp andra. Släpp till exempel in personer som behöver skydd inomhus.
  • Stanna inne.

Gå inte ut förrän meddelande om att faran är över har lämnats i Sveriges Radio P4 eller genom utomhusvarning.

Jodtabletter skyddar kroppen

Att ta jod i tablettform är ett sätt att skydda kroppen under ett radioaktivt utsläpp. Om man redan har jod i kroppen tar inte sköldkörteln upp det radioaktiva jodet från ett utsläpp. Den som bor i närheten av kärnkraftverk har fått jodtabletter att ta, om radioaktivt jod skulle spridas i luften. För att få bästa möjliga skydd skall man ta dosen så snabbt som möjligt när utsläpp av radioaktivt jod blivit känt. Man ska inte ge jodtabletter till djur. Vid kärnkraftsolycka sänds meddelande om jodtabletter i radio. 

Informationen kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten, länsstyrelserna, Sveriges Radio och SOS Alarm.

Läs mer