Så klassas en strålningsolycka

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten verkar för att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar och ställer krav på alla i Sverige som utövar kärnteknisk verksamhet så att säkerhets- och strålskyddsbestämmelser följs. För kärnkraftverk är det största kravet att förhindra radiologiska olyckor. Det görs bland annat genom att reaktorhärden hela tiden hålls isolerad och hålls kyld.

INES-skalan graderar säkerhetsrisken

Incidenter eller olyckor som inträffar på kärnkraftverk graderas enligt en internationell skala som kallas INES (International Nuclear Event Scale). Skalan används för att det ska vara lätt att förstå hur händelsen påverkar säkerheten. Skalan går från 1 till 7, där 7 är allvarligast. De lägre nivåerna (1 – 3) kallas händelser eller incidenter och de övre nivåerna (4 – 7) för olyckor. Händelser som inte har någon betydelse för säkerheten klassificeras som 0.

Reaktorolyckan i Harrisburg i USA 1979 var en femma på INES-skalan och Tjernobyl i forna Sovjetunionen 1986 en sjua. Olyckan vid Fukushima i Japan 2011 klassades också som en sjua. 

Informationen kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndighetens sida om strålning

Uppdaterades
Taggar för denna sida: