OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Kemikalieolyckor

Kemikalier gör mycket i våra liv enklare men de kan också vara farliga för hälsa och miljö. Det finns tiotusentals kemiska produkter på den svenska marknaden.
Uppdaterades
Den kommunala räddningstjänsten rycker ut vid en kemikalieolycka. Foto: Thomas Johansson / MSB.

Ständigt transporteras miljontals ton kemikalier längs vägar, järnvägar och över vatten. Ibland sker olyckor. Det kan röra sig om dramatiska händelser med kemikalier inblandade, som urspårade godståg, bränder eller till och med sabotage. Men det kan också handla om behållare som långsamt vittrar sönder. På de här sidorna kan du läsa mer om myndigheternas ansvar, ditt eget ansvar och hur och var kemikalieolyckor kan uppstå.