OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din beredskap för kemikalieolyckor

En kemikalieolycka kan till exempel röra en lastbil med farligt gods, ett urspårat godståg eller ett utsläpp från en industri. Eftersom förhållandena kan vara olika beroende på vilken kemikalie det rör, är det viktigt att följa myndigheternas instruktioner i det aktuella fallet. Men det finns också några generella råd som kan vara bra att känna till.
Uppdaterades
Lastbil med farligt gods. Foto: Trons/TT.

Transporter av farligt gods

Lastbilar som transporterar farligt gods har en varningsetikett som framför allt ska ge information till räddningstjänsten vid en olycka, men den kan även ge medtrafikanter viktig upplysning. Den som kommer till en olycksplats och rapporterar om olyckan till 112 kan bidra med mycket viktig information genom att tala om vilken sifferkombination som står på den orangea skylten.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en olycka som är farlig för allmänheten, till exempel ett utsläpp av farlig gas, ska räddningsledaren skicka ut ett så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Varningssystemet består bland annat av utomhuslarmet viktigt meddelande (tyfoner som brukar kallas ”Hesa Fredrik”) och meddelanden i radio och tv.

Anvisningarna i ett VMA kan exempelvis handla om att man ska stänga dörrar, fönster och ventilation för att undvika att andas in giftig gas.

Källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)