OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Människor och smitta

Alla människor blir sjuka ibland. Vissa sjukdomar är mer smittsamma än andra och kan få allvarliga konsekvenser för den som blir sjuk.
Uppdaterades
Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Om många smittas på samma gång kan det påverka hela samhället. På de här sidorna hittar du fakta om hur sjukdomar sprids och vad du kan göra för att minska risken att själv bli sjuk eller att smitta andra.

Här beskrivs också vilka konsekvenser det kan få för samhället om många blir sjuka samtidigt.

Du kan också läsa om hur myndigheter och sjukvård hela tiden arbetar för att förebygga och förhindra att smittsamma sjukdomar sprids, både till vardags och under situationer då samhället riskerar att utsättas för större påfrestningar än vanligt.