OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din beredskap för smitta

Mikroorganismer som orsakar sjukdomar finns naturligt hos människor, djur och i vår omgivning. De är därför svåra att undvika, men bra hygien är det viktigaste skyddet.
Uppdaterades
God handhygien förebygger många sorters smitta. Foto: Marja Airio / TT.

Människors ökade resande, förändrade livsstil och globala handel med livsmedel och levande djur kan påverka hur smittämnen sprids. När en smittsam sjukdom på kort tid drabbar många människor i ett land uppstår en epidemi. Sprids smittan mellan flera länder kallas den pandemi. Pandemier brukar dyka upp några få gånger per århundrade. Ett exempel på pandemi var influensa A(H1N1), även kallad svininfluensan. 

I tätbefolkade miljöer som sjukhus, daghem och djurfarmar sprids sjukdomar lättast. Men oavsett hur miljön ser ut är det dålig hygien som är den allra viktigaste riskfaktorn när det gäller smittsamma sjukdomar. För att minska risken att bli smittad eller att smitta andra bör du:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och rinnande vatten och alltid före måltid och efter toalettbesök.
  • Täcka för mun och näsa när du nyser och hostar. Har du ingen näsduk, nys i armvecket och inte i handen.
  • Använda pappersnäsdukar som du sedan kastar direkt.
  • Undvika täta folksamlingar om det är möjligt.
  • Vara noggrann med hygienen om du hanterar livsmedel. Mer information om din beredskap för smitta via livsmedel.
  • Kontakta vården eller 1177 Vårdguiden om du har frågor om vård eller hälsa.

Informationen kommer från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 1177 Vårdguiden.

Taggar för denna sida: