OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Tropisk storm eller cyklon

En kraftig tropisk cyklon med flodvågor orsakade av höjd havsnivå, orkanvindar och skyfall kan orsaka stor skada i kustområden.
Uppdaterades
En man cyklar på en väg som förstörts av orkanen Irma i Puerto Rico. Foto: Ricardo Arduengo/AFP/TT

Tropiska cykloner räknas som jordens värsta oväder. De startar som intensiva lågtryck över varma hav, främst i oceanernas västra områden, och rör sig sedan västerut och bort från ekvatorn på grund av jordens rotation. Cyklonsäsongen sträcker sig från augusti till november i Atlanten, medan det i Stilla havet kan bildas cykloner året runt.

Bara i tropiskt klimat

Att cyklondrabbade kuster ligger i tropiska områden beror på att tropiska cykloner uppstår i hav med vattentemperaturer över 27 grader.

En tropisk cyklon i Atlanten kallas orkan (engelska hurricane), i västra Stilla havet för tyfon (kinesiska tai fung) och i Indiska oceanen och utanför Australien och Nya Zeeland för cyklon.

Alla cykloner rör sig västerut för att sedan vika av i riktning bort från ekvatorn på grund av jordens rotation. De mest cyklondrabbade områdena på jorden är västra Stilla havet (från Filippinerna till Japan), södra Stilla havet (Australien och Indonesien), norra Indiska oceanen (från Thailand till Afrikas horn), södra Indiska oceanen (södra Afrika, Madagaskar) och Atlanten (Västindien, Centralamerika och USA).

Cyklonsäsongen skiftar beroende på temperaturförhållandena. I Atlanten är det störst risk för cykloner (orkaner) mellan augusti och november, medan det i Stilla havet norr om ekvatorn kan bildas cykloner (tyfoner) året runt.

I mycket sällsynta fall kan en tropisk cyklon i Atlanten röra sig mot Europa. Men så snart cyklonen når de kallare vattnen längre norrut förlorar den sin kraft, och när den når in över land har den förvandlats till ett för våra breddgrader vanligt lågtryck.

Hur bildas en tropisk cyklon?

En tropisk cyklon bildas när varm, fuktig havsluft stiger och bildar åskmoln. Lågt lufttryck vid havsytan gör samtidigt att luft från omgivningen sugs in.

På grund av jordens rotation börjar luften cirkulera spiralformigt omkring lågtryckets centrum. Moturs på norra halvklotet och medurs på södra. Cyklonerna rör sig sedan alltid i västlig riktning längs så kallade cyklonbanor, för att sedan svänga av, mot nordväst på norra halvklotet och mot sydväst på södra.

En tropisk cyklon har en diameter på 200 – 500 kilometer och kan nå upp i vindhastigheter på 80 meter per sekund. Mitt i det spiralformade molnsystemet finns ett molnfritt hål, cyklonens öga, där det kan vara nästan helt lugnt. De allra högsta vindhastigheterna finns i molnväggen vid randen av cyklonens öga. Zonen med de högsta vindhastigheterna kan vara 50 – 60 kilometer bred.

Tropiska lågtryck

Många tropiska cykloner når aldrig orkanstyrka, det vill säga vindhastigheter över 32 meter per sekund. Under 17 meter per sekund kallas de tropiska lågtryck och mellan 17 och 32 meter per sekund för tropisk storm.

Tropiska cykloner spelar en viktig roll för jordens klimat. Genom att föra den magasinerade havsvärmen från tropiska breddgrader in över kallare områden på båda sidor om ekvatorn bidrar de till att jämna ut temperaturskillnaderna på jordklotet.

Informationen kommer från SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).