OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Varning och prognos vid tropisk cyklon

Cykloner övervakas med satellit och det är relativt lätt att förutsäga banorna så att människor kan varnas i god tid innan ovädren når land.
Uppdaterades
Japanskt satellitfotografi av den kraftigaste cyklonen som drabbat Australien. Foto: EPA, Scanpix.

En cyklon har en livslängd på en till två veckor. För att kunna följa tropiska cykloner från födelse till att de dör ut får de namn i alfabetisk ordning med en ny namnserie varje år.

Tropiska cykloner förekommer säsongsvis längs kuster i tropiska hav. De bildas som tropiska lågtryck med vindhastigheter under 18 meter per sekund. Med en vindhastighet mellan 18 och 32 meter per sekund kallas de tropiska stormar och om vindarna överstiger 32 meter per sekund är det fråga om tropiska orkaner.

Skala för vindhastigheter

Saffir-Simpsonskalan används av många vädertjänster och meteorologiska institut för att kategorisera tropiska cykloner. Skalan har fem steg och baseras på medelvinden under en minut. Redan vid kategori 1 (medelvindar på 33 – 43 meter per sekund) kan skador uppstå på byggnader, trädgrenar gå av och elstolpar falla ner. Vid kategori tre kan hela träd välta. Kategori fem-cykloner (medelvindar på över 69 meter per sekund) är sällsynta men när de uppstår riskerar de flesta byggnader att rasa ihop.

  • Kategori 1:  33 – 42,8 meter per sekund
  • Kategori 2:  42,9 – 49,5 meter per sekund
  • Kategori 3:  49,6 – 58,5 meter per sekund
  • Kategori 4:  58,6 – 69,2 meter per sekund
  • Kategori 5:  69,3 meter per sekund eller starkare

Informationen kommer från SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och NOAA.