OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Tsunamier och flodvågor

En tsunami kan uppstå när en stor vattenmassa sätts i rörelse av en jordbävning, ett explosivt vulkanutbrott eller ett skred. Tsunamier förekommer bland annat i Stilla havet och Indiska oceanen. I svenska kustvatten är risken för tsunamier mycket liten.
Uppdaterades
Tom strandrestaurang på Sri Lanka efter ett tsunamilarm. Foto: M.a.Pushpa Kumara/TT.

Den vanligaste anledningen till att en tsunami bildas är en jordbävning under havsbottnen. Beroende på hur starkt jordskalvet är, hur djupt ner i jordskorpan det sker och om rörelsen i jordskorpan sker lodrätt eller vågrätt kan en tryckvåg uppstå. En sådan tryckvåg kan färdas mycket långa sträckor. När tryckvågen närmar sig land bromsas hastigheten upp och energin formar en vägg av vatten som kan orsaka stor förödelse.

Din beredskap för tsunamier

Om det finns risk för att en tsunami uppstår sänds varningsmeddelanden till kustområden som skulle kunna drabbas. Analytiker vid varningscenter kontrollerar värden från mätinstrument på olika djup i havet. Sådana visar om en tsunami har bildats. Om ingen eller endast en mindre tsunami har skapats dras varningen tillbaka. Hur myndigheterna hanterar tsunamier skiljer sig åt mellan olika länder och ibland också lokalt. Lyd alltid en uppmaning om utrymning genast.

Varningar kan gå ut till allmänheten på olika vis. På vissa håll finns högtalarsystem längs stränder, i andra kan det vara räddningstjänsten eller polisen som utrymmer. Man kan tyvärr inte vara helt säker på att det finns varningssystem överallt, eller att de som finns fungerar. Förlita dig inte enbart på larmtjänster via SMS som kanske inte fungerar vid hög belastning på telenäten. Lokalbefolkning, hotellpersonal och andra turister kan vara den snabbaste larmkanalen när ett larm går.

Om larmet går

Skulle ett larm om en tsunami utfärdas där du befinner dig, följ de lokala myndigheternas råd. Ge dig snabbt upp på hög höjd eller så långt bort från kusten som möjligt. Om du befinner dig på en båt på havet, försök om möjligt att gå ut på djupt vatten. Ett av de sista tecknen på att en tsunami är på väg är att havsvattnet drar sig tillbaka från stranden. Ofta kommer flera vågor. Stanna därför på någon högt belägen plats tills du har fått övertygande besked om att faran verkligen är över.

Vattnet kan vara strömt i många timmar efter en tsunami. Vägar och byggnader kan ha raserats och annan infrastruktur kan vara bristfällig efter en tsunami. Hör av dig till dina anhöriga om du befinner dig i ett område som drabbats av en tsunami eller en annan stor naturhändelse.

Lokalt ansvar

Lokala myndigheter ansvarar normalt för att varna befolkningen och starta evakueringar. Om en varning går ut mobiliserar även frivilligorganisationer som Röda korset och Röda halvmånen med flera. Varningar går ut till allmänheten på olika vis, bland annat med signaler genom högtalarsystem och polis som evakuerar stränder.


Tsunamin i Sydostasien annandag jul 2004 orsakade mycket stor förödelse i många länder runt Indiska oceanen. Tsunamin spreds över havet till Indiens västkust samt till Arabiska halvön och Afrika. Grafik: TT. Källa NOAA.                       

Informationen i texten kommer från International Tsunami Information Center (ITIC), Utrikesdepartementet (UD), SMHI, MSB, United States Geological Survey, Intergovernmental Oceanographic Commission National Academy of Engineering, Pacific Tsunami Warning Center, National Oceanographic and Atmospheric Association (NOAA), National Weather Service, m fl.

Taggar för denna sida: