OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Vulkanutbrott och askmoln

Större vulkanutbrott förekommer inte i Sverige men de kan påverka oss ändå, både när vi ska flyga och när vi reser till platser där vulkaner finns. Här kan du läsa mer om hur du ökar din beredskap för vulkanutbrott.
Uppdaterades
Utbrottet i Grimsvötn 2011. Foto: STR/TT.

I de länder som kan drabbas av ett utbrott övervakar myndigheterna den vulkaniska aktiviteten noga. Respektera alltid avspärrningar och följ myndigheters information om du reser i områden där aktiva vulkaner finns. Ta del av Sveriges ambassaders reseinformation om det land du ska besöka. Du reser alltid på eget ansvar men en av ambassadernas uppgifter är att hjälpa svenska resenärer som på ett eller annat sätt hamnat i nöd.

Askmoln och vulkanisk svaveldimma

En effekt av ökad vulkanisk aktivitet är att svavelhaltiga askmoln med pimpstensfragment skapas. Det krävs kontakt med mycket stora koncentrationer av askan för att hälsan ska påverkas. Det är främst genom inställda flyg som vulkanaskan påverkar oss. Under de isländska vulkanernas utbrott 2010 och 2011 stod flygtrafiken stilla länge i delar av Europa. Längre sådana avbrott i flygtrafik kan försena transporten av varor som samhället behöver för att fungera, till exempel läkemedel och reservdelar till industrin. 

En annan möjlig följd av ett vulkanutbrott är vulkanisk svaveldimma. Det kan uppstå vid explosiva utbrott där stora mängder gaser frigörs från lavan. Svaveldimma är ofta begränsad till ett område och kan ligga kvar över samma område i veckor. Utbredningen är dock beroende av väderförhållanden och lokal topografi. Hälsoriskerna med svaveldimma bedöms vara små. För att hälsan ska påverkas måste ett vulkanutbrott pågå i flera månader. Enskilda individer behöver normalt sett inte skydda sig särskilt men detta beror på var man befinner sig i förhållande till vulkanen.

Var förekommer vulkanutbrott?

Vulkaner fungerar som ventiler där het magma kan tränga upp från jordens inre. En del vulkaner innehåller trögflytande magma och större mängder gas. Sådana finns bland annat i Västindien, Indonesien och runt Stilla havet. Där uppstår ibland explosiva utbrott som spränger vulkanens topp. Sådana vulkaner finns också i nordvästra USA (Mount St Helens) och på Filippinerna (Mount Pinatubo). Den senare hade ett större utbrott 1991 då tiotusentals invånare evakuerades.

Det finns också flera aktiva vulkaner i Italien. Etna på Sicilien har ibland utbrott av varierande allvarlighetsgrad. 2007 fick flygplatsen i Catania stängas tillfälligt på grund av ett utbrott.


Jordbävningar och vulkanutbrott är vanliga längs förkastningslinjerna men kan förekomma även på andra håll. Grafik: TT

Stor vulkan i jordskalvsdrabbat område

Nationalparken Yellowstone i delstaten Wyoming, USA, vilar på en underjordisk kammare med stora volymer het magma. Den överliggande vulkanen får omväxlande explosiva och betydligt lugnare utbrott, men har inte haft något större sådant på många tusentals år. När det väl händer kan detta bli mycket stort. Eftersom jordskalv är mycket vanliga i området övervakas vulkanen kontinuerligt. 

På Island hade vulkanerna Eyjafjallajökull och Grimsvötn utbrott 2010 respektive 2011. Askmolnen fick flygtrafiken runt Atlanten att stå stilla långa perioder. I Syd- och Centralamerika finns också flera aktiva vulkaner. Popocatepetl nära Mexico City hade så sent som 2012 utbrott som gjorde att de som bor nära vulkanen fick evakueras. Hösten 2014 hade Bardarbunga på Island ett utbrott som varade över vintern.

I delar av Asien, Sydamerika och i Östafrika finns vulkaner som är aktiva.

Informationen kommer från Socialstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska nationella seismiska nätet, United States Geological Survey, CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres (Mexico) m.fl.