OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Varning, prognos och följder

Det finns tusentals aktiva vulkaner i världen. Deras aktivitet bevakas med satelliter, kameror och genom mätningar av rörelser i jordskorpan. Här kan du läsa mer om vulkaner och om vem som har ansvar att hantera effekterna av ett vulkanutbrott.
Uppdaterades
Flygplan över vulkanen Bardarbunga på Island. Foto: Bernard Meric/TT/AFP

Bevakning av aktiva vulkaner

När vulkanisk aktivitet ökar används en varningsskala utformad av amerikanska United States Geological Survey, USGS. Skalan går från grönt (normalt, ofarligt läge) via gult och orange till rött (akut läge). En liknande skala används också för att varna berörda länders luftfartsmyndigheter som i sin tur varnar flygbolagen.

Informationen kommer från United States Geological Survey, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Met Office (Storbritannien).

Askmoln kan påverka flygtrafiken

Askmoln som bildas vid vulkanisk aktivitet innebär risker för flygtrafik. Askan innehåller små vassa partiklar av stelnad lava och pulvriserat berg. Partiklarna är skadliga för flygplanets motorer. Vid högre koncentrationer kan det leda till att motorerna slutar att fungera. Partiklarna sliter på ytor som utsätts, till exempel frontrutor. De kan också tränga in i system för teknisk utrustning, kylsystem och sensorer för mätning av höjd och fart. Därför finns det begränsningar för flyg i områden med vulkanisk aska.

Nio så kallade Volcanic Ash Advisory Centres (VAAC), övervakar förekomsten av askmoln i jordens luftrum bland annat med hjälp av satellitövervakning.

Londons VAAC övervakar området över Atlanten och brittiska öarna, medan centret i Toulouse, Frankrike, ansvarar för resten av Europa och Afrika.

Transportstyrelsen och Luftfartsverket bakom beslut

I Sverige fattar Transportstyrelsen beslut om begränsningar och krav för att få flyga i luftrummet. Luftfartsverket (LFV) verkställer beslutet och uppdaterar informationen om vilka delar av det svenska luftrummet som berörs av askmolnet.

Informationen kommer från Luftfartsverket, Transportstyrelsen, brittiska Met Office och International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Samhällets beredskap vid vulkanutbrott

Så här ser ansvaret ut för några av de myndigheter och organisationer som hanterar effekterna av askmoln efter vulkanutbrott.

Varje lands meteorologiska myndighet har ansvar för att bevaka askmolnens utbredning. Nio så kallade Volcanic Ash Advisory Centres (VAAC), övervakar askmolnförekomsten i jordens luftrum. IAEAs International Seismic Safety Centre (ISSC) bevakar störningar globalt (bland annat vulkanutbrott) som kan utgöra faror för kärnkraftverk.

FN:s flygsäkerhetsorganisation International Civil Aviation Organisation (ICAO)

United States Geological Survey övervakar vulkaner och seismisk aktivitet i USA.

Information om vulkanaska från United States Geological Survey

Islands civilförsvars- och krishanteringsmyndighet