OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Orsaker till strömavbrott

Publicerades
Elstolpe repareras efter storm i Gullspång 2007. Foto: Johan Eklund/MSB.

Elavbrott är vanliga och kan inträffa året om. De flesta elavbrotten orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.

Väder

Elavbrott kan uppstå när det exempelvis stormar eller faller stora mängder snö. Starka vindar som fäller träd eller blåser ner stora grenar över elledningarna kan också orsaka strömavbrott. Sommartid är den vanligaste störningsorsaken att blixten slår ner i ledningar eller annan teknisk utrustning. Blixtnedslaget skapar onormala spänningar som kan slå sönder säkringar och annan teknik. Det är mycket viktigt att aldrig gå nära en nedfallen elledning efter en storm, eftersom detta är förenat med livsfara. Tänk också på att inte heller röja stormfälld skog som ligger nära elledningar.

Tekniska fel

Elavbrott kan orsakas av tekniska fel i exempelvis ett ställverk. Vid sträng kyla kan elnätet bli för högt belastat. Då finns det risk för att säkringar i kabelskåp och nätstationer går, vilket leder till elavbrott.

Effektbrist

Effektbrist innebär att elen inte räcker till, exempelvis under mycket kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög. Svenska kraftnät kan beordra elnätsföretagen att koppla från elanvändare om en situation med effektbrist har uppstått. Stora delar av det svenska elsystemet kan vid extrema fall kopplas ner. Det kallas manuell frånkoppling (MFK) och är en sista utväg då effektbrist hotar.

Medveten handling

Terrorism, sabotage och vandalism kan också rikta sig mot elförsörjningen. Angrepp på kraftledningsnätet kan leda till stora störningar och avbrott i elförsörjningen.

Informationen kommer från Energimyndigheten, EON, Vattenfall, Fortum, Civilförsvarsförbundet, Kraftringen energi, Tekniska verken och Energiföretagen Sverige.