OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Stora svenska strömavbrott

I Sverige har det inträffat flera omfattande strömavbrott. Här har vi listat några exempel.
Foto: Per Westergård, Energimyndigheten

I Sverige har det inträffat flera omfattande strömavbrott. Ett exempel är när stormen Gudrun drog in över Sydsverige 2005 då 730000 abonnenter blev utan el. Efter 20 dygn var fortfarande 12 000 hushåll (eller personer) utan ström och för vissa varade avbrottet upp till 45 dagar. Ett mer närliggande exempel är stormen Alfrida 2019 som gjorde omkring 100 000 abonnenter (Obs! personer eller hushåll?)strömlösa.

Publicerades