OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Telestörningar

Svenska telenät är driftsäkra men ändå sårbara för olyckor, sabotage, tekniska fel och väder. Läs om arbetet med att hindra avbrott och hur du kan förbereda dig.
Uppdaterades
Reparation av teleledning. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav/TT

En orsak till störningar i teletrafiken kan vara elavbrott. Teleoperatörerna har i allmänhet möjlighet att använda reservkraft för att ge strömförsörjning åt sin utrustning, men det gör den samtidigt sårbar för nya störningar. IT och tele blir allt mer sammankopplat och systemen blir mer komplexa och därmed också känsligare för störningar.  

Arbetar för driftsäkra telenät

Kraftiga snöfall, stormar och blixtnedslag är exempel på väderfenomen som kan störa telenäten och till och med slå ut dem helt för en tid.

Myndigheterna och teleföretagen arbetar för att telenäten ska bli så driftsäkra som möjligt. Omfattande avbrott förekommer sällan, men då och då förekommer kortare avbrott och störningar i teletrafiken uppstår då och då. 

Avreglerad marknad

Sedan telemarknaden avreglerades 1992 har de olika, konkurrerande teleoperatörerna själva ansvar för sina nät och tjänster.

Operatörerna är skyldiga att se till att deras nät och tjänster uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. Ansvaret för att teletjänsterna fungerar gäller även vid kris. Detta innebär dock inte någon garanti för att det alltid går att ringa nödsamtal.

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Taggar för denna sida: