OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din beredskap för telestörningar

Att ha både fast och mobil telefon minskar risken för att man inte kan ringa ett larmsamtal till 112. Ett annat tips är att ha olika operatörer för internet och telefoni.
Uppdaterades
Att ha tillgång till både fast och mobil telefoni minskar sårbarheten för telestörningar. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Att inte ha samma operatör för både internetuppkoppling och telefoni gör att möjligheterna att hålla sig informerad ökar, till exempel att få information om hur man kontaktar 112 om telefonerna inte fungerar.

Att ringa 112 vid telestörningar

I normalfallet kan du ringa 112 via annan mobiloperatör om din operatör skulle drabbas av störningar. Vid vissa störningar fungerar inte detta. Om du inte kan nå 112, så prova att ta ut SIM-kortet ur telefonen och ringa 112. Om ingen mobiloperatör skulle ha täckning går det inte att ringa 112.

Om telenätet inte fungerar, eller om det på annat sätt inte går att ringa larmsamtal är det vanligt att räddningstjänsten ställer ut fordon i de aktuella områdena, där allmänheten kan kontakta SOS Alarm via 112. Ibland sker detta på brandstationen. 

Batteridriven radio ett bra komplement

Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar. Vid ett elavbrott är det därför bra att ha en radio som drivs av batterier eller på annat sätt inte är beroende av hushållsel. Fungerar telefonen kan du också ringa 113 13 för information om större olyckor och kriser.

Om du som privatperson drabbas av teleavbrott ska du först och främst kontakta din operatör. 

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).