OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Samhällets beredskap för telestörningar

Myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, har ansvar för översynen av telemarknaden. Men teleoperatörerna har ansvar för sina telenät och tjänster.
Uppdaterades
Telemast. Foto: Johan Eklund/MSB

PTS arbetar med att förebygga problem i tele- och datanäten. Ett exempel är att finansiera funktioner för reservel och utbyggnad av alternativa förbindelser i bredbandsnäten.

Vid ett större teleavbrott är PTS huvudsakliga uppgift att övervaka situationen, samla in uppgifter om händelseförloppet och rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Teleoperatörerna själva ansvarar för sina nät och tjänster.

Räddningstjänsten beslutar om åtgärder

Operatörerna är skyldiga att se till att deras nät och tjänster uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. Ansvaret för att teletjänsterna fungerar gäller även vid kris. Detta innebär dock inte någon garanti för att det alltid går att ringa nödsamtal.

Teleoperatörerna måste underrätta SOS Alarm om inte nödsamtal kan kopplas fram genom deras nät.

SOS Alarm vidarebefordrar sedan informationen till räddningstjänsten som beslutar om åtgärder, till exempel att ställa ut räddningsfordon som allmänheten kan använda för att ringa nödsamtal.

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen.