OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Terrorism

Sverige har drabbats av flera terrorattentat och det finns en risk att det händer igen. Sannolikheten att du ska drabbas av ett attentat är låg, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.
Uppdaterades
Attentat i Stockholm, april 2017. Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT

Ett terroristbrott är enligt svensk lag en gärning som kan skada en stat eller mellanstatlig organisation allvarligt, och vars avsikt är att:

  • Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.
  • Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta, eller avstå från att vidta, en åtgärd.
  • Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Bedömning av terrorhotnivå

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige och mot svenska intressen utomlands. NCT är en permanent arbetsgrupp som består av personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen (Säpo). Bedömningen baseras på information från de tre myndigheterna.
Hotnivån har sedan 2010 bedömts ligga på nivå 3 av 5. Nivå 3 innebär ett förhöjt terrorhot och att ett attentat kan ske.

Därifrån kommer hotet

Det främsta terrorhotet mot Sverige bedöms av NCT vara islamistiskt motiverad terrorism. Ett terrorattentat skulle kunna planeras av aktörer i Sverige eller utomlands, men det mest sannolika är att ett attentat skulle genomföras av en ensamagerande person eller en mindre grupp som inspirerats av våldsbejakande islamistiska aktörer utomlands.

Nationell terrorbekämpning

Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i landet. De arbetar förebyggande för att förhindra attentat i Sverige eller mot svenska intressen. Det förebyggande arbetet sker genom underrättelsearbete, det vill säga genom att hämta in, bearbeta och analysera information. Terrorister ska inte kunna gömma sig i Sverige eller samla in pengar som är avsedda att användas för terrorism i landet. De ska inte heller kunna använda Sverige som bas för rekrytering.

Din beredskap för attentat

Det är viktigt att du har förberett dig på hur du ska agera om du mot förmodan skulle vara i närheten av, eller drabbas av, ett terrorattentat.

 

De här råden ger Polisen vid terrorattentat eller motsvarande våldsbrott:

  • Fly. Lämna platsen och sätt dig i säkerhet. Ta för vana att alltid notera nödutgångar.
  • Om du inte kan lämna området, sök skydd på en säker plats. Var uppmärksam på omgivningen, slå av ljudet på telefonen och ring inte till personer som kan vara i riskområdet.
  • Larma. Ring 112 så fort du kan. Berätta om platsen, vad som hänt och om gärningsmännen.

Följ myndigheternas uppmaningar. Se till att du inte kan misstas för att vara gärningsman. Håll därför ingenting i händerna när polisen kommer till platsen.
Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.

Informationen kommer från Säkerhetspolisen och Svensk författningssamling (SFS).