Råd vid attentat

Dessa råd handlar om hur du kan agera vid väpnade angrepp då människors liv eller hälsa hotas. Syftet med råden är att du ska känna till hur du kan göra för att minska risken att komma till skada vid ett attentat.

Om en farlig situation uppstår kan du tvingas att fatta mycket viktiga beslut snabbt. Ju mer du känner till i förväg om hur du kan agera i sådana situationer, desto större möjligheter har du att fatta välgrundade beslut. Råden är främst till för den som befinner sig i en farlig situation.

Om du är barn och har frågor om svåra saker som våld så ska du prata med en vuxen om det. Läs mer om information till barn.

Varje situation är unik och det som fungerar i en situation kanske inte fungerar i en annan. De råd vi ger är sådana som visat sig fungera i situationer där gärningsmän skadat människor, men det finns ingenting som fungerar i alla situationer. Om du hamnar i en farlig situation ska du tänka på att försöka hålla dig lugn och larma polis, räddningstjänst eller ambulans via telefonnummer 112 om du har möjlighet.

Det här är saker du kan göra

·    Sätt dig själv i säkerhet.
·    Försök att skapa en överblick av vad som hänt.
·    Sätt mobiltelefonen på ljudlöst så att gärningsmän inte kan höra var du är.
·    Följ polisens och räddningstjänstens uppmaningar.
·    Hjälp dem som behöver hjälp eller befinner sig i fara.
·    Varna dem som befinner sig nära.

På Krisinfobloggen kan du läsa mer om råd vid attentat

Polisens råd i samband med attentat

Källa: Krisinformation.se och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: