Samhällets beredskap

Svenska Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen. De arbetar förebyggande för att förhindra attentat i Sverige eller mot svenska intressen.

Säkerhetspolisen försöker förhindra att terrorattentat planeras i eller stöds från Sverige. Terrorister ska inte kunna gömma sig eller samla in pengar som är avsedda att användas för terrorism i landet. De ska inte heller kunna använda Sverige som bas för rekrytering.

Om ett terrorattentat skulle ske i Sverige är det Säkerhetspolisen som ansvarar för att utreda brottet. På samma sätt som i andra polisutredningar kommer dessa utredningar att ledas av en åklagare.

En av hörnstenarna i det svenska sättet att hantera kriser är den så kallade ansvarsprincipen. Den går ut på att den som har ansvar för ett verksamhetsområde under normala förhållanden också ska ha det i krissituationer. Polisen ansvarar för säkerheten, spärrar av och utreder brott, räddningstjänsten släcker bränder och ser till att drabbade människor får hjälp och Trafikverket och de olika trafikbolagen ser till att tågen fortsätter att gå.

En annan grundsten är det geografiska områdesansvaret. Det innebär att kommunerna, länsstyrelserna och regeringen ska samordna alla som är inblandade i krishanteringen på respektive nivå.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: