Vilken hjälp kan jag få?

Svenskar som drabbas av terrorbrott i Sverige eller utomlands får hjälp från svenska myndigheter - vilken hjälp beror på vad som hänt och vilka behoven är.

Den som drabbas av ett terrorattentat utomlands ska kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat eller annat EU-lands ambassad.

Landets 18 landsting och två regioner (Västra Götaland och Skåne) har ständig beredskap. Vid stora händelser kan landstingen omfördela sjukvårdsresurser om många skadade behöver vård.

Vård och omhändertagande

Vid en allvarlig händelse finns inte bara behov av medicinsk vård. Många, både drabbade och anhöriga, är chockade och kan behöva stöd och omsorg. Därför finns beredskap för psykiatriskt och psykosocialt omhändertagande, genom landstingens och regionernas så kallade PKL-grupper.

Även kommunerna har resurser för att hjälpa människor som varit med om svåra händelser, främst genom så kallade POSOM-grupper, för psykiskt och socialt omhändertagande.

Då många svenska medborgare eller människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med kort varsel kunna stödja ambassader och konsulat med att evakuera nödställda. Evakuering sker dock mycket sällan och endast vid extrema situationer.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: