OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Transportstörningar

Utan vägar och transporter skulle vi inte komma till jobbet, butiker skulle vara utan varor och sjuka skulle inte komma till sjukhus.
Uppdaterades
Foto: Johan Eklund/MSB.

Varje dag färdas miljoner människor i landet till sjöss, på väg, med flyg eller på järnväg. Att transportsystemen fungerar är oerhört viktigt för vår överlevnad. Nästan ingen kommun i Sverige klarar sig utan leveranser utifrån och ytterst få kommuner skulle vara självförsörjande i en krissituation.

En större olycka med flyg, båt, bil eller tåg kan få omfattande konsekvenser för människor, miljön och samhället.

På de här sidorna kan du läsa mer om störningar i transportsystemet, samhällets beredskap och hur du själv kan förbereda dig och minska riskerna.