OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Värmeavbrott

I vårt klimat är vi beroende av att uppvärmningen fungerar. Förutom el finns det flera olika stora uppvärmningskällor. Bland annat olja, naturgas och fjärrvärme.
Uppdaterades
Är du förberedd på ett el- eller värmeavbrott? Foto: Johan Eklund/MSB.

Långa och omfattande störningar i uppvärmningen kan innebära stora påfrestningar för samhället och för dig som privatperson. På de här sidorna kan du läsa mer om vad värmeavbrott kan innebära och vilket ansvar myndigheterna har när ett värmeavbrott inträffar.