OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 14 Feb 2019 11:08

Warning class 2 storm in the Northern parts of the Lappland Mountains

SMHI issued a class 2 warning on Thursday for a storm in Norra Lapplandsfjällen, the Northern parts of the Lappland Mountains.

PUBLICERADES 14 Feb 2019 22:41

Warning class 2 for storm gusts in inland parts of Norrbotten county

SMHI has issued a class 2 warning for storm gusts in inland parts of Norrbotten county.