OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Important public announcement for Trängslet in Dalarna

Update 29 July 16.00: The warning has been revoked. The danger is over.

Original text: All those near Trängslet military shooting range should evacuate, as the wildfire is spreading fast north towards Härjedalen.

Uppdaterades