OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Om stormar och elavbrott

Myndigheternas svar på vanliga frågor om stormar och oväder.

Förberedelser

Information om vart du ska vända dig

Trafikstörningar

 • Du hittar aktuell trafikinformation för tåg och väg på Trafikverkets webbplats.

  För tågresor kan du också vända dig direkt till respektive tågföretag för mer information. Till exempel http://www.sj.se/

  Trafikstörningar för flyget hittar du hos flygplatsen du ska åka från och hos flygbolaget du ska flyga med. Här hittar du samtliga svenska flygplatser.

  När det gäller färjetrafiken får du vända dig till respektive rederi.

  Du kan även få trafikinformation hos Trafikverket via Sveriges Radios P4. Eller på Trafiken.nu. Samlade trafiklänkar finns på Krisinformation.se – Störningar och avbrott.

  Källa: Trafikverket,SJ,Swedavia,Sjöfartsverket | 23 apr 2014 11:21
 • När det har snöat mycket måste Trafikverkets entreprenörer röja i spåren, ploga och rensa i växlar. Under tiden kan inga tåg gå där. Det är tät trafik på våra järnvägsspår och för att kunna snöröja måste vissa tåg ställas in så att Trafikverket får tillträde till spåren. Detta har vi förberett genom så kallade reduceringsplaner som tagits fram tillsammans med järnvägsföretagen. Det innebär att tågbolagen glesar ut i sin turlista. På så sätt kan vi i ett tidigt skede berätta vilka tåg som kommer att gå.

  I extrema fall kan Trafikverket ta beslut om att ställa in alla tåg i ett område under viss tid. Det är väldigt ovanligt, men har hänt några gånger i samband med prognoser från SMHI om mycket hårt väder (klass 3-varningar). Beslut om att ställa in tåg handlar i grunden om att värna tågresenärernas säkerhet. Vid mycket hårt väder är risken stor att tåg blir stående ute på spåren, vilket kan innebära fara för resenärernas liv och hälsa.

  Men tydliga beslut i förväg om att ställa in tåg innebär också att resenärerna vet vad som gäller och kan agera därefter. Tågbolagen tar då ansvaret för att erbjuda resenärerna ombokningar eller sätta in ersättningsbussar. Det innebär också att röjningsarbete efter en storm kan komma igång fortare.

  Källa: Trafikverket,SJ | 23 apr 2014 11:22
 • Trafikverket, som ansvarar för det statliga väg- och järnvägsnätet, ställer krav på att de entreprenörer som sköter vinterväghållning ska kunna tillhandahålla extra resurser. Det ser olika ut på olika håll i landet, men generellt ska entreprenören ställa upp med ytterligare plog- eller halkbekämpningsfordon vid behov. Trafikverket har också identifierat sträckor eller avsnitt som är mer kritiska på vintern. Det kan vara backar eller avsnitt där snö eller halka gör det extra besvärligt. Där finns särskilt hög beredskap med fordon för röjning eller saltning. Mer om Trafikverkets vinterberedskap.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:24
 • Trafikverkets riktlinjer säger att trafiken på broar stängs vid en medelvind på 25 meter i sekunden. I så höga vindhastigheter finns det risk för att fordonen påverkas så mycket av vinden att olyckor kan inträffa. När det gäller tåg finns det också rent driftsmässiga skäl att stoppa trafik vid höga vindhastigheter.

  Kontaktledningarna, som förser tågen med ström, kan hamna i svängning på grund av hårda vindstötar. Ledningen kan då hamna utanför tågets strömavtagare och fastna, vilket skulle medföra driftsstopp.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:25
 • Trafikverket har beredskap dygnet runt för att hantera kriser. Krisberedskapen syftar till att kunna hantera större störningar och svåra påfrestningar på samhället i samverkan med andra aktörer. Myndigheten leder och samordnar arbetet vid större händelser på väg och järnväg. Trafikverket ska även informera allmänheten, kommuner, regioner och andra myndigheter om händelseutvecklingen. Trafikverket jobbar förebyggande för att olyckor inte ska inträffa, och övningar sker regelbundet.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:25
 • Trafikverket ansvarar för snöröjning av det statliga väg- och järnvägsnätet. Här kan du läsa mer om hur Trafikverket arbetar med vinterförberedelser.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:26
 • Du som behöver hjälp till havs bör kontakta sjöräddningscentralen JRCC, Joint Rescue Coordination Centre, som drivs av Sjöfartsverket. De koordinerar alla livräddningsinsatser till sjöss. Vid nödlägen - använd alltid 112. Begär sjö- eller flygräddning.

  Du kan också kontakta någon av Kustbevakningens ledningscentraler:

  Ledningscentral Nordost. Tel: 08-57 89 76 00. E-post: lc.krn@kustbevakningen.se

  Ledningscentral Sydväst: Tel: 031-727 91 00
  E-post: lc.krs@kustbevakningen.se.

  Både sjöräddningen och Kustbevakningen bevakar VHF kanal 16.

  Källa: Sjöfartsverket,Kustbevakningen | 23 apr 2014 11:30
 • Beroende på omfattningen av de skador som en storm orsakat kan det ta olika lång tid att röja vägarna. Träd som utgör en trafikfara ska avlägsnas omedelbart eller så fort det bara är möjligt. Faller det extremt mycket träd så sker en prioritering av resurserna så att vägarna med mest trafik är de som åtgärdas först.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:31
 • Vid kraftiga stormar avråder myndigheterna ibland från att ge sig ut på vägarna. Håll dig uppdaterad om läget. Om du måste ge dig ut finns det några saker som är bra att ha med sig i bilen: filtar, varma kläder och tjocka skor, dricksvatten eller varm dryck i termos, reservbränsle, såg och en laddad mobiltelefon.

  Källa: Trafikverket,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 23 apr 2014 11:32
 • Det är befälhavarna ombord på färjorna som bestämmer om färjetrafiken ska ställas in. Kontakta därför respektive rederi för aktuell information om avgångs- eller ankomsttider.

  Källa: Sjöfartsverket | 23 apr 2014 11:33
 • För flyget är den svåraste vädersituationen snöfall i kombination med kraftiga vindar och en temperatur omkring noll grader. Det kan antingen leda till att det blir så dåliga bromsvärden på landningsbanorna att det inte går att landa under en tid (inträffar mycket sällan) eller att snöröjning av banorna tar så lång tid att landningskapaciteten måste begränsas (inträffar ett par gånger under en normalvinter). Beslut om dessa kapacitetsneddragningar fattas utifrån aktuella väderprognoser och med ett par timmars framförhållning för att man ska ha så få plan som möjligt i luften. Väntan ska i stället vara på marken på avgångsflygplatsen.

  Beslut om kapacitetsneddragningar för exempelvis Stockholm Arlanda Airport tas vid kontrollcentralen i Stockholm. Information om trafikstörningen hittar du hos flygplatsen du ska åka från och hos flygbolaget du ska flyga med. Här hittar du svenska flygplatser.

  Stormar behöver inte innebära förseningar för flyget. Vid kraftig byig vind kan det gå att landa vid en viss tidpunkt för att fem minuter senare vara omöjligt. Det är alltid piloten som beslutar om en landning ska genomföras.

  Källa: Luftfartsverket,Swedavia | 23 apr 2014 11:34

Strömavbrott

 • Kontakta ditt elnätsföretag för att få information om hur omfattande avbrottet är och hur länge det väntas pågå. Vid ett omfattande strömavbrott kan det vara svårt att komma fram på telefon. Då kan du hitta information på nätbolagens webbplatser. Ett bra tips är också att anmäla sig till de sms - tjänster som många elbolag har idag. Om möjligt, lyssna på Sveriges Radio P4 på en solcells eller batteridriven radio eller på bilradion. Följande aktörer har information om du förbereder dig och hanterar ett strömavbrott:

  Källa: Energimyndigheten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Krisinformation.se | 23 apr 2014 12:42
 • Du kan hitta information om elavbrott hos ditt elnätsföretag. På Krisinformation.se finns en sammanställning av elnätsföretag i Sverige.

  Källa: Krisinformation.se | 23 apr 2014 12:39
 • Vid större strömbrott informerar kommunen, räddningstjänsten, elnätsföretagen eller andra om hur du kan få hjälp. Då kan det vara bra att ha tillgång till radio. Lyssna på Sveriges Radio P4. De flesta elnätsföretag lämnar löpande information till berörd lokalradiostation vid omfattande elavbrott. Om du inte har en batteridriven eller solcellsdriven radio kanske du har tillgång till en bilradio.

  Källa: Krisinformation.se,Vattenfall | 23 apr 2014 11:39
 • Det finns en del saker som är viktiga att ha hemma inför ett strömavbrott: Det handlar bland annat om gasolkök, batteridriven radio, stearinljus, tändstickor, ficklampa och batterier. Kontrollera regelbundet batterierna i exempelvis ficklampor, klockradio, telefonsvarare och alarmsystem så att de fungerar. Det kan också vara bra att skaffa reservbatterier till datorer, surfplattor och mobiltelefoner och att se till att de är laddade.

  Många vattenpumpar är beroende av el för att fungera, så det är bra att tappa upp vatten i grytor och flaskor vid strömavbrott. Vid längre elavbrott kan toaletterna sluta fungera så att det inte går att spola. Med andra ord kan det behövas mycket extra vatten för toalettbesök och hygien eller att man har alternativa lösningar för toalettbehoven. Fjärrvärme kan också sluta fungera vid större elavbrott.

  Källa: Energimyndigheten,Vattenfall,Fortum,E.ON,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 23 apr 2014 11:41
 • Du ska i första hand vända dig till kommunen som ofta ordnar med värmestugor i lokaler som har reservkraft. Det har hänt vid allvarliga stormar att kommunerna upplåter lokaler som exempelvis skolor och gymnastiksalar som tillfälliga värmestugor och trygghetspunkter för dem som drabbas av strömavbrott.

  Källa: Energimyndigheten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 23 apr 2014 11:43
 • Det finns en hel del du kan förbereda inför ett eventuellt längre strömavbrott. Här hittar du Energimyndighetens tips om hur du förbereder dig för elavbrott.

  Källa: Energimyndigheten | 23 apr 2014 11:44
 • Om många hushåll har maximal elförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts elnätet för överbelastning. Då kan det bli obalans i hela systemet och bli svart igen. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att mjukstarta i sitt hem efter ett avbrott. Dra inte på elvärmen direkt. Det går åt mer el för att höja temperaturen i ett utkylt rum än för att hålla värmen konstant i ett varmt rum. Vänta några minuter med att slå på exempelvis värmepump och elpanna. Värmen kanske är viktigast en kall vinterdag, medan kyl och frys är viktigare när det är plusgrader ute.

  Källa: Energimyndigheten | 23 apr 2014 11:45
 • Du kan få information via en batteridriven radio eller lyssna på radion i bilen. Vid omfattande strömavbrott öppnar kommunerna ofta värmestugor och informationskontor, till exempel i kommunhuset.

  Källa: Vattenfall,E.ON,Fortum,Energimyndigheten | 23 apr 2014 11:46
 • Lyssna på din lokala Sveriges Radio P4- station. Om du inte har batterier till din radio kanske du har tillgång till en bilradio. Sätt din mobil i batterisparläge och använd den bara när du måste.

  Håll värmen genom att stänga dörrarna till rum som inte används. Tänd stearinljus och värmeljus, de värmer och lyser upp. Se till att du har god ventilation, vädra ofta men kort. Att tänka på god ventilation är särskilt viktigt om du eldar i eldstad/öppen spis.

  Tappa upp vatten i flaskor, kastruller eller andra behållare eftersom avbrottet kan påverka dricksvattenförsörjningen och möjligheten att spola i toaletten. Ett alternativ kan också vara att fylla petflaskor till ¾ och frysa in. Dessa kan funka som nödvatten vid behov men också som kylklampar i kylen vid strömavbrott på sommaren. Var rädd om kylan i kyl och frys, öppna dessa så sällan som möjligt.

  Källa: Energimyndigheten | 23 apr 2014 11:47
 • De flesta större sjukhus har reservkraftverk och påverkas sällan märkvärt av strömavbrott.

  Källa: Energimyndigheten | 23 apr 2014 11:47

Övriga frågor