OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Publicerades

MSB: Ny inriktning för svensk insats till Nepal

Den svenska insatsen för de jordbävningsdrabbade i Nepal ändrar inriktning. Detta sedan regeringen i Nepal meddelat att behovet av sök- och räddningsteam är fyllt.

Istället behövs bland annat experter för att säkerställa kommunikation, byggnadsingenjörer och fordon. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram förslag på hur den svenska insatsen kan anpassas efter de nya behov som har framkommit.

Teamet kommer vara självförsörjande med boende, kommunikation och vattenrening. 

Läs mer om insatsen hos MSB  

Källa: Myndighet för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades
Taggar för denna sida: