OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Publicerades

Polisen och CERT-SE om IT-attacker mot svenska medier

Uppdaterad söndag 20 mars kl.18.05: MSB ser allvarligt på attacken mot de svenska mediesajterna. Under lördagen drabbades flera stora medier av överbelastningsattacker. Polisen har inlett en förundersökning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser allvarligt på lördagens överbelastningsattack mot svenska mediesajter då medierna har en viktig demokratisk funktion i samhället. MSB kommer nu att studera händelsen inom ramen för det arbete som sker inom mediernas beredskapsråd. Tillsammans med mediebranschen har MSB tidigare gjort risk- och sårbarhetsanalyser, en sådan ska göras även i år.

En överbelastningsattack är en så kallad d-dosattack som går ut på att överbelasta till exempel en hemsida med skräpinformation och fylla upp hela linjen så man inte kommer åt sajten eller tjänsten. Den attack som skedde under lördagkvällen riktade in sig på ett antal större mediesajter i Sverige och pågick under några timmar.

Ursprunglig text: Före IT-attackerna publicerades ett hot på Twitter mot svenska medier.

Händelsen följs av CERT-SE som är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. CERT-SE finns vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Information hos Polisen

Information hos CERT-SE

MSB:s publikation om överbelastningsattacker

Mer hos krisinformation om kommunikation och IT

Källor: Polisen, CERT-SE, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: