OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Publicerades

MSB: Information om eldningsförbud på olika språk

Det finns ett stort behov av att informera om eldningsförbud, skriver MSB idag. Myndigheten har därför tagit fram texter och formgivna pdf-filer på 25 olika språk som kan användas av alla som har behov av att informera om eldningsförbud.

MSB har idag gått ut med en uppmaning till kommuner och länsstyrelser att skärpa redan gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt.
Eftersom det är räddningstjänsten, kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud är förbuden lokala och gäller i respektive kommun eller län.

MSB har tagit fram en text som på ett övergripande sätt berättar om eldningsförbud och vad det innebär på 25 olika språk. Du hittar texterna och formgivna pdf-filer via länken nedan.

Texter på olika språk om eldningsförbud.

Texten på svenska
Eldningsförbud råder!
Eldningsförbud innebär att du INTE får elda eller grilla i skog och mark eller på allmän plats. Förbudet gäller även engångsgrillar, iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark, exempelvis badplatser, campingplatser och parker.
Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret för säkerheten och att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand eller bryter mot eldningsförbudet.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: