OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Nyheter för oktober

Publicerades

Övning Havsörn: VMA Östhammar i Uppsala län

Övning Havsörn: Meddelandet gäller dig som bor eller vistas i närheten av Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län.

Publicerades

Övning Havsörn 2019: VMA gällande driftstörning vid Forsmarks kärnkraftverk

Övning Havsörn 2019: Länsstyrelsen omber alla inom ett område sydost om Forsmark att vistas inomhus.

Publicerades

Övning Havsörn: VMA om driftstörning på Forsmarks kärnkraftverk

Övning Havsörn 2019: En driftstörning har inträffat på Forsmarks kärnkraftverk, personer i närområdet ombeds lämna.