OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Publicerades

Övning Havsörn: VMA Östhammar i Uppsala län

Övning Havsörn: Meddelandet gäller dig som bor eller vistas i närheten av Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län.

En driftstörning på Forsmarks kärnkraftverk har inträffat och radioaktiva ämnen kan komma att släppas ut, personer i närområdet ombeds lämna området.
Personalen på kärnkraftverket arbetar med att avhjälpa felet.
Du som befinner dig i närheten av kärnkraftverket ska omedelbart lämna den inre beredskapszonen vilket är ett område med 15 km radie runt Forsmarks kärnkraftverk. Bege dig till utrymningsplatsen Aspenskolan i Tierp och ta en jod-tablett enligt rekommendation. Saknar du jodtablett finns det att få på utrymningsplatsen. Om du inte har möjlighet att ta dig till en utrymningsplats själv utan behöver assistans – kontakta Polisen på telefonnummer 114 14.
Personer i ett område sydost om Forsmark ombeds att vistas inomhus. Detta gäller dig som bor eller vistas inom området 15-50 km sydost om Forsmarks kärnkraftverk, det vill säga området öster om väg 76 mellan korsningen mot Öregrund till Hallstavik och ut mot Grisslehamn och Singö.
Du som befinner dig inom området ska omedelbart vistas inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hästar, kor och andra tamdjur ska stallas in och förses med mat.

Publicerades