OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Publicerades

SMHI varnar för mycket högt vattenstånd

SMHI har utfärdat klass 2-varningar för mycket högt vattenstånd dels i Bottenviken och Norra Kvarken från måndag morgon, dels utmed Västkusten från måndag eftermiddag.

Vattenståndet kommer i samband med hårda vindar att stiga i Bottenviken och Norra Kvarken från måndag morgon, och i Skagerack och Kattegatt från måndag eftermiddag. I Sydvästra Östersjön och Bälten sjunker däremot vattenståndet.

Definitionen för mycket högt vattenstånd varierar mellan olika kustremsor. I samtliga fall innebär det att det finns risk att kustvägar och hamnar översvämmas. 

Publicerades