OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Smitta på äldreboenden måste stoppas

Verksamhetsansvariga i äldreomsorgen måste agera förebyggande och vidta åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 på särskilda boenden. Det betonar Folkhälsomyndigheten.

Flera förebyggande åtgärder kan användas för att minska risken för spridning av covid-19 på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Verksamhetsansvariga kan exempelvis se till att:

  • personal stannar hemma vid minsta symtom.
  • personalen organiseras så att varje arbetstagare arbetar med ett begränsat antal brukare.
  • basala hygienrutiner kan följas, vilket innefattar både kunskap och material.

Folkhälsomyndigheten har nu tagit initiativ till att samordna projekt som rör smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen.

– Genom att få överblick och samla ny kunskap kan vi också peka på åtgärder som kan bidra till att få ner smittspridning och i förlängningen antal dödsfall på särskilda boenden, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Äldreomsorgens verksamheter och deras huvudmän ansvarar för omsorgskvaliteten och att personalen har rätt kunskap och god arbetsmiljö. Folkhälsomyndighetens roll är att stötta med kunskap och expertis.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: