OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Publicerades

Arbeta säkert inom äldreomsorgen en prioritet

Folkhälsomyndigheten vill öka på kunskap och visa på konkreta åtgärder för att minska smittspridning och dödsfall inom äldreomsorgen. Ansvaret ligger på verksamheterna och deras huvudmän, men stöttning med kunskap och expertis ska underlätta arbetet.

För att minska smittspridningen för riskgruppen äldre inom äldreomsorg finns redan etablerade råd att följa, såsom att personal ska stanna hemma vid minsta symtom och följa hygienrutiner. Men även andra delar av verksamheten kan behöva anpassas,  Folkhälsomyndigheten ger som exempel personal som arbetar med färre brukare på sina arbetspass. Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att verksamhetsansvariga inom äldreomsorgen arbetar förebyggande, med fokus på minskad smittspridning. Myndigheten har också tagit initiativ till att samordna projekt som rör smittspridningen, anledningen är att få en överblick av äldreomsorgens situation med smittan och samla ny kunskap.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: