Om Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden. All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga.

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Med Krisinformation.se:s mobilapp kan medborgare dessutom få information om kriser i sitt närområde till mobilen.

FÖRE en kris förmedlar Krisinformation.se nyheter om allvarliga händelser i Sverige och utomlands, varav vissa riskerar att utvecklas till kriser. På sajten finns också information om hur myndigheter arbetar för att förebygga och hantera kriser.

Krisinformation.se beskriver också vad de enskilda medborgarna själva har för ansvar och vad de kan göra för att skydda sig före och under en kris.

UNDER en kris ger Krisinformation.se allmänheten en översiktlig bild av vad som har hänt genom att sammanställa och sprida information från myndigheter, kommuner och andra aktörer. Det går också att ställa frågor till redaktionen via Facebook och Twitter om händelsen.

EFTER krisen fortsätter redaktionen att beskriva vilken hjälp och stöd för den som har drabbats som finns hos myndigheter och andra aktörer.

I redaktionens frågor och svar, FAQ, kan du läsa mer om Krisinformation.se, var informationen kommer ifrån och hur arbetet går till.

Se filmen om Krisinformation.se på Youtube.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: