OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Om Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.
Uppdaterades

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden. All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga aktörer*.

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Med Krisinformation.se:s mobilapp kan läsare dessutom få information om kriser i sitt närområde till mobilen.

FÖRE en kris förmedlar Krisinformation.se nyheter om allvarliga händelser i Sverige och utomlands, varav vissa riskerar att utvecklas till kriser. På sajten finns också information om hur myndigheter arbetar för att förebygga och hantera kriser.

Krisinformation.se beskriver också vad de enskilda medborgarna själva har för ansvar och vad de kan göra för att skydda sig före och under en kris.

UNDER en kris ger Krisinformation.se allmänheten en översiktlig bild av vad som har hänt genom att sammanställa och sprida information från myndigheter, kommuner och andra aktörer. Det går också att ställa frågor till redaktionen via Facebook och Twitter om händelsen.

EFTER en kris beskriver redaktionen vart den som har drabbats kan vända sig för att få hjälp och stöd. 

I redaktionens frågor och svar, FAQ, kan du läsa mer om Krisinformation.se, var informationen kommer ifrån och hur arbetet går till.

Se filmen om Krisinformation.se på Youtube.

vriga aktörer kan exempelvis vara frivilligorganisationer, elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.