OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

För myndigheter och andra aktörer

Den här sidan riktar till sig till dig som arbetar på en myndighet eller annan aktör som samarbetar eller vill samarbeta med Krisinformation.se.
Uppdaterades
Krisinformation.ses huvuduppdrag är att samla och förmedla myndigheters och ansvariga aktörers information om kriser till allmänhet och medier. Grafik: TT/Krisinformation.se.

Kontakta redaktionen

Genom att mejla redaktionen@krisinformation.se når du redaktionen både under dagtid och på kvällar och helger. Vi har beredskap dygnet runt, alla dagar om året. Om din organisation har en tjänsteman i beredskap (TiB), kan den personen också när som helst på dygnet ringa till TiB på Myndigheten för samhällskydd och beredskap (där redaktionen för Krisinformation.se ingår). MSB:s TiB kontaktar i sin tur den redaktör som har beredskap..

Ansvariga myndigheter måste ha egen information

Det är viktigt att den myndighet som hanterar en händelse publicerar egen information om händelsen på sin webbplats. Krisinformation.se:s uppdrag är att guida allmänheten till bekräftad information från myndigheter och andra aktörer. Det kan vi endast göra om den ansvariga aktören har egen information ute som vi kan länka till.

Om aktörens webbplats går ner kommer Krisinformation.se i första hand hänvisa till aktörens andra kanaler. Om det blir nödvändigt kan vi publicera informationen om händelsen direkt på Krisinformation.se, men detta får inte ingå som del i en aktörs krisberedskapsplanering. Varje aktör måste alltid se till att ha den kapacitet och tekniska infrastruktur som krävs för att leva upp till sitt informationsansvar i en kris.

Kommunikationssamordning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bland annat i uppgift att stödja berörda myndigheter när de behöver samordna sin kommunikation med allmänheten och medierna. Därför driver MSB kommunikatörsnätverk inom olika ämnesområden, som till exempel transportstörningar, kemikalieolyckor och ekonomisk säkerhet. Varje nätverk består av kommunikatörer från berörda myndigheter, en representant från Krisinformation.se och en kommunikationssamordnare.

De träffas regelbundet för att uppdatera varandra, ta fram strategier och producera ”Frågor och svar” som kan användas för att informera vid en händelse. På så vis kan kommunikatörerna samarbeta mer effektivt om en händelse inträffar. De kan snabbt ta kontakt och via telefonmöten samordna sin information på en mer detaljerad nivå. Den samordnade informationen publiceras sedan i flera kanaler, till exempel på Krisinformation.se och på de berörda myndigheternas egna webbplatser. Informationen ges bland annat i form av Frågor och svar.

Läs mer om MSB:s samordningsuppdrag

FAQ-hantering i Mina sidor

Webbverktyget Mina sidor underlättar för myndigheter att gemensamt ta fram Frågor och svar för allmänheten. I Mina sidor kan kommunikatörer på myndigheter själva lägga in sin organisations frågor och svar och läsa andras. När myndigheterna har kommit överens om vilka av frågorna som ska publiceras, sammanställs de i en separat lista som vi kallar FAQ. Den kan visas på Krisinformation.se och på andra myndigheters webbplatser.

När en fråga ändras i Mina sidor slår ändringen igenom på alla webbplatser som visar FAQ:n eller länkar till den. På detta sätt minskar risken för att allmänheten får information som skiljer sig åt hos olika aktörer, något som är särskilt viktigt att undvika under en allvarlig händelse. Alla aktörer kan också göra egna FAQ:er, där de väljer vilka frågor de vill ha med.

Teknisk support för Mina sidor får du genom att mejla till webmaster@krisinformation.se.

minasidor.krisinformation.se (inloggning krävs)

Omvärldsbevakning

Krisinformation omvärldsbevakar flera gånger per dygn. Krisinformation.se:s redaktion omvärldsbevakar flera gånger per dygn, för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta att följa upp. Vi bevakar både medier och myndigheter. När medier publicerar uppgifter om en händelse vänder vi oss till den ansvariga myndigheten för att få dem bekräftade.

Omvärldsbevakningen görs också för att följa hur händelser och aktuella frågor uppmärksammas och hanteras av medier, myndigheter och andra källor. Vår omvärldsbevakningslogg är publik och öppen för alla. Du hittar loggen här.

Faktablad om Krisinformation.se

Faktablad om Krisinformation.se (pdf)

När ni ska länka till oss använd gärna en av våra banners. Läs mer om att länka till Krisinformation.se.