OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Uppdaterades

Det finns olika sätt du kan kontakta
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Du kan ringa, skicka e-post, eller besöka oss.

Telefonnummer: 0771 240 240

E-post: registrator@msb.se

Webbplats: www.msb.se

Postadress:
MSB
651 81 Karlstad

Besöksadresser
Karlstad: Norra Klaragatan 18
Kristinehamn: Verkstadsvägen 4, före detta A9-området, byggnad 124.
Sandö: Sandövägen 7
Stockholm: Fleminggatan 14
Revinge: Revingeby
Rosersberg: Slottsvägen

Taggar för denna sida: