OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Personuppgifter på Krisinformation.se

Krisinformation.se behandlar inga personuppgifter på webbplatsen.

Offentlighetsprincipen

MSB är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden skickade till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Publicerades