OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Uppgifter om myndigheten

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Uppdaterades

Kontaktuppgifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 KARLSTAD

Telefon: 0771-240 240 Fax: 010-240 56 00

www.msb.se
Besöksadress: Fleminggatan 14, Stockholm.
Organisationsnummer: 202100-5984