OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 52 träffar

PUBLICERADES 25 jan 2017 14:44

Detta kan hända

Här kan du läsa mer om risker och hot som kan uppstå, hur samhällets beredskap ser ut och vilka myndigheter som ansvarar för vad. Du får också information om hur du själv kan...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:33

Beredskap för oljeutsläpp i Sverige

På den här sidan kan du läsa mer om hur myndigheter och andra aktörer arbetar vid ett oljeutsläpp i eller i närheten av Sverige.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:29

Gräs- och skogsbrand

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Här kan du läsa mer hur du själv kan förbereda dig och vad samhället gör.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:30

Rymdskrot

Rymdskrot är föremål tillverkade av människan som inte längre har någon funktion och som är på drift i rymden, oftast gamla rymdraketer eller satelliter.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:27

Reservkraft och styrel

Runt om i Sverige finns flera anläggningar för reservkraft, men de är långt från tillräckliga för att klara hela det normala behovet av elektricitet i Sverige. Styrel betyder...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:35

Djur och smitta

En allvarlig smittsam djursjukdom kallas för epizooti och förekommer normalt inte i Sverige. Förutom svårt lidande hos djuren orsakar de allvarliga djursjukdomarna stora...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:35

Så minskar du risken att smittas

Virus och bakterier som orsakar sjukdomar finns naturligt hos människor, djur och i vår omgivning. Här har vi listat några råd för att undvika att själv bli smittad eller att...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:35

Antibiotikaresistens

Allt fler bakterier kan stå emot antibiotika. Det gör att fler människor riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de drabbas av infektioner.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:37

Transportstörningar

Utan vägar och transporter skulle vi inte komma till jobbet, butiker skulle vara utan varor och sjuka skulle inte komma till sjukhus.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:37

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.