OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 29 okt 2018 13:23

Din beredskap för hot mot livsmedel

Det finns i huvudsak två sorters hot som rör livsmedel och dricksvatten. Dels kan smittor spridas och dels kan brist på livsmedel eller vatten uppstå.