OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

PUBLICERADES 29 okt 2014 18:30

MSB söker personal till hjälpinsatser i Västafrika

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför på uppdrag av regeringen hjälpinsatser i några av de länder som har drabbats hårt av ebola.