OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 6 träffar

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:26

Skatteverket

Skatteverket samverkar med andra myndigheter för att skapa ett robust betalningssystem som även fungerar i kris.

PUBLICERADES 29 jun 2015 11:18

Sveriges ambassad om händelserna i Grekland

Sveriges ambassad i Aten betonar vikten för turister att ha med sig olika betalningsmedel när de reser i landet. Det kan vara svårt att växla till sig kontanter på plats i...

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:23

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten har väl uppbyggda rutiner för att även fungera i kris.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:25

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten administrerar den allmänna pensionen. För att utbetalningar ska fungera i kris finns en beredskap för alternativa utbetalningsvägar.

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:25

Riksgälden

Riksgälden fungerar som statens interna bank, tar upp lån och förvaltar statsskulden samt ger statliga garantier och krediter. Dessutom ansvarar de för insättningsgarantin och...

PUBLICERADES 4 jul 2018 14:22

Finansinspektionen

Finansinspektionens roll är bland annat att säkerställa förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot de företag som inte följer reglerna.