OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 33 träffar

PUBLICERADES 24 nov 2015 16:20

Regeringen om förändringar i flyktingmottagandet

Regeringen föreslog 24 november en rad förändringar i flyktingmottagandet. Bland annat föreslås tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla utom för kvotflyktingar. Syftet är att...

PUBLICERADES 19 nov 2015 14:33

Migrationsverket kan inte längre erbjuda boende till alla asylsökande

Från och med torsdagen den 19 november kan Migrationsverket inte längre erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige. Detta innebär att asylsökande...

PUBLICERADES 19 okt 2015 11:31

Tillfälligt tältboende ställs i ordning för asylsökande

Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer nu i ordning ett tillfällig tältboende för asylsökande i Revinge i Skåne.

PUBLICERADES 7 dec 2015 16:32

Bidra ekonomiskt

Många organisationer behöver pengar för att finansiera sitt hjälparbete i Sverige och...

PUBLICERADES 17 dec 2015 10:33

Det här gör myndigheterna

Här hittar du övergripande information om svenska myndigheters och kommuners ansvar när det gäller flyktingsituationen.

PUBLICERADES 20 jan 2016 10:51

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 3

Trots att antalet asylsökande till Sverige fortsätter att minska är läget fortfarande ansträngt inom vissa områden, däribland boende, ensamkommande barn, socialtjänst och skola.

PUBLICERADES 21 jan 2016 10:17

Ensamkommande barn

Asylsökande under 18 år som reser utan förälder eller annan vårdnadshavare kallas ensamkommande barn. De kommuner som tar hand om barnen blir ansvariga för barnens boende och...

PUBLICERADES 14 dec 2015 10:47

Det här gör EU

Här hittar du länkar till myndigheternas information om hur EU arbetar med flyktingmottagande, gränskontroll och asylpolitik.

PUBLICERADES 21 jan 2016 10:23

Information och material för dig som vill hjälpa till

Här hittar du information och material som kan vara bra att känna till när du stödjer flyktingar på olika sätt.